IMPORTANT DETAILS REGARDING TELETHON 2018 & POMcore

Սիրելի Ծնողք,

Կցուած կը գտնէք ԿԱՐԵՒՈՐ տեղեկութիւններ Թելեթոն 2018-ի եւ POMcore-ի մասին:

Շնորհակալութիւն

Թելեթոն 2018-ի Յանձնախումբ

Dear Parents,

Please see the attached IMPORTANT details regarding Telethon 2018 and POMcore film event.

Thank you.

Telethon 2018 Committee
 
---
 

Announcement: HALLOWEEN, WINTER UNIFORMS and ABSENCE REPORTING

Սիրելի Ծնողք՝ Ծիլ - 12րդ Դասարաններու,
 
Կցուած կը գտնէք մանրամասնութիւններ հետեւեալ կէտերու մասին.-
 
1)  Հալաուին
2)  Ձմեռնային Համազգեստներ
3)  Բացակայութեան Փոխանցում
 
Շնորհակալութիւն:
 
Տնօրէնութիւն
 

Dear Parents of Dzil - Grade 12,

 
Please see the attached letter regarding:
 
1)  Halloween
2)  Winter Uniforms
3)  Absence Reporting
 
Thank you.
 
School Administration
 
---
 

Registration - 2017-2018

Սիրելի Ծնողք,

 
Կցուած կը գտնէք 2017-2018 տարեշրջանի արձանագրութեան տեղեկութիւններն ու դիմումնագիրը:
 
Շնորհակալութիւն
 
Տնօրէնութիւն
 
 
Dear Parents,
 
Please see the attached 2017-2018 academic year registration details and form.
 
Thank you.
 
School Administration
 
---
Documents: Letter (Armenian, English), Registration Form

Picture Day - 2016

Սիրելի Ծնողք,
 
Այս տարեշրջանի աշակերտական նկարահանման օրերն են՝
 
Երկուշաբթի, 7 Նոյեմբեր:  Ծիլ - 3րդ դասարաններ
Երեքշաբթի, 8 Նոյեմբեր:    4րդ - 12րդ դասարաններ
 
Կցուած կը գտնէք յաւելեալ կարեւոր տեղեկութիւններ այս նիւթի մասին:
 
Շնորհակալութիւն
 
Տնօրէնութիւն
 
 
Dear Parents,
 
This year's student photo days are as follows:
 
Monday, November 7:  Nursery - Grade 3
Tuesday, November 8: Grades 4 - 12
 
Attached are further important details regarding the above.
 
Thank you.
 
School Administration
 
----
 
 
 

Letter: Armenian and English

Take Your Kids to Work Day - Grade 9

Սիրելի 9րդ Դասարանի Ծնողք,

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս, վարժարանիս 9րդ դասարանի աշակերտները մաս պիտի կազմեն Օնթէրիոյի "Take Your Kids To Work Day" ծրագրին, որուն թուականն է՝ Չորեքշաբթի, 2 Նոյեմբեր 2016: Կցուած կը գտնէք յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ արտօնագիրը:

Շնորհակալութիւն:

Տնօրէնութիւն

Dear Grade 9 Parents,

November 2nd, 2016 is "Take Your Kids To Work Day" in Ontario for Grade 9 students only. Please see the attached letter for details on this program. Also, attached is the parent consent form.

Thank you.

School Administration

------

View: Letter (Armenian & English) & Consent Form (English)

Stay connected with us