Telethon 2016

 

Telethon 2016 - flyer - school Telethon 2016 - flyer - logo

 

Let's Invest in Our Future

View the flyer: link

 


You will be transferred to a secure website for payment processing.

 

Corporate Donation Letter and Form
or call the administration office at 416-491-2210 ext. 3016

Welcome to A.R.S. Armenian School

Welcome! A.R.S. Armenian School is the largest co-educational, Armenian-Canadian bilingual and bicultural day school in Ontario, teaching to students from Preschool through to Grade 12.The Armenian language, cultural and religious studies are weaved into the general curriculum in adherence with the Ontario Ministry of Education guidelines.We celebrate our heritage as well as the common ground we share as Canadians.

 

I hope that you will find our website helpful in providing you with preliminary information about our school. I invite you to contact our Admissions Office to schedule a personal tour to experience firsthand the enriching environment we provide our students.

 

A.R.S. is a close-knit community of students, faculty, parents and alumni who all share a common vision for the school. The cornerstones of A.R.S. are academic excellence and a strong sense of community and self – all evident from the moment you enter our doors.You will see students’ artwork and assignments on display in our hallways and in our classrooms.You will also immediately feel the sense of order and camaraderie that is essential to creating a harmonious atmosphere conducive to learning.

 

With over 500 students strong, A.R.S. is an intimate school where students form positive bonds not only with each other and their teachers, but with the entire school community.We encourage and support each student to achieve their personal best, both academically and socially.Students learn their value as individuals, with much to offer both our immediate school community as well as the global community.

 

A.R.S. is a school with learning at its heart, and while we emphasize the importance of academic excellence, it is crucial to the overall success of a student that they have fun along the way! From sports teams to arts and drama clubs, there is no shortage of extra-curricular activities.

 

Please don’t hesitate to contact me or our Admissions Department for further information.We look forward to meeting you and to helping you decide if A.R.S. is the right fit for your child.

 

Sincerely,

Dr. Armen Martirossian

Principal

 

A.R.S. Armenian School News

Take Your Kids to Work Day - Grade 9

Սիրելի 9րդ Դասարանի Ծնողք,

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս, վարժարանիս 9րդ դասարանի աշակերտները մաս պիտի կազմեն Օնթէրիոյի "Take Your Kids To Work Day" ծրագրին, որուն թուականն է՝ Չորեքշաբթի, 2 Նոյեմբեր 2016: Կցուած կը գտնէք յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ արտօնագիրը:

Շնորհակալութիւն:

Տնօրէնութիւն

Dear Grade 9 Parents,

November 2nd, 2016 is "Take Your Kids To Work Day" in Ontario for Grade 9 students...


Read more...

QSP TASTY BATTERS - "GIFTS WE LOVE"

Սիրելի Ծնողք,

Ինչպէս ամէն տարի Հ.Օ.Մ.֊ի Վարժարանի Ծնողական Յանձնախումբը այս տարի եւս ծրագրած է հանգանակային ձեռնարկներ, որոնց հասոյթը մեծապէս կ՛օժանդակէ մեր վարժարանին եւ աշակերտներուն:

Հետեւաբար, Ծնողական Յանձնախումբը կը ներկայացնէ QSP-ի Tasty Batters սառած խմորի եւ Gifts We Love գրքոյկները, որոնք կը պարունակեն մատչելի գիներով խմորներ, ինչպես նաեւ Նոր Տարուայ եւ Ս. Ծնունդի յարմար նուէրներ։ կը...


Read more...

ARS "Roubina" Chapter's Annual Bazaar Lotteries

Սիրելի Ծնողք,

Առ ի տեղեկութիւն, Երկուշաբթի 3 Հոկտեմբերին, ձեր ընտանիքի կրտսեր զաւկին հետ տուն ուղարկուեցաւ Հ.Օ.Մ.-ի «Ռուբինա» Մասնաճիւղի Տարեկան Պազարի վիճակահանութեան տոմսերու տրցակը: Կցուած կը գտնէք յաւելեալ տեղեկութիւններ:

Շնորհակալութիւն ձեր համագործակցութեան համար:

Dear Parents,

The ARS "Roubina" Chapter's Annual Bazaar Lottery tickets were sent home with your youngest child on Monday,...


Read more...

School Gets $1 Million Dollar Donation and New Name

Սիրելի Ծնողք,

Հ.Օ.Մ.-ի Ամէնօրեայ Վարժարանի Կրթական Մարմինը ուրախութեամբ կը յայտարարէ, թէ Տէր եւ Տիկին Վարուժան եւ Սիլվա Լափոյեաններ մեր վարժարանին կը նուիրեն $1 միլիոն տոլար: Կցուած կը գտնէք մանրամասն տեղեկութիւններ նուիրատուութեան մասին:

Շնորհակալութիւն:


Dear Parents,

The Board of Directors of ARS Armenian Private School is happy to announce that our school gets $1 million dollar donation...


Read more...

Academics

Logo
Logo
Logo
Stay connected with us